Chữ ký số Viettel-CA

DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ – VIETTEL CA Viettel-CA là dịch vụ chữ ký điện tử của Viettel, được sử dụng trong các giao dịch nhằm xác định danh tính của người ký, đảm bảo tính toàn vẹn và giá trị pháp lý của giao dịch điện tử. Sử dụng Viettel-CA trong – Các dịch vụ hành chính công: kê khai thuế qua mạng, hải quan điện tử, đấu thầu trực tuyến. – Các giao dịch điện tử: chứng khoán điện tử, ngân hàng trực tuyến, thanh toán trực tuyến.…

Read More